Sprekers

Rick van Haaren
Rick van Haaren
Teamleider Software Asset Manager
Nederlandse Spoorwegen

Rick heeft een sterke achtergrond in IT en Procurement. Door deze achtergrond weet hij als geen ander hoe belangrijk het is om IT en de business met elkaar te verbinden. Vanuit de invalshoek IT en Procurement heeft Rick de afgelopen jaren een centralisatie en optimalisatie weten te bewerkstellingen op het gebied van de SAP software inzet voor NS. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het Software Asset Management team binnen NS en de positionering van dit team binnen de organisatie. Binnen dit SAM team is hij als teamlead verantwoordelijk voor een integrale opzet van de SAM tooling en aanverwante processen, gebaseerd op de ISO 19770 standaard.

Dummy man 400x400.jpg
Bart van den Heijkant
Licentiemanager
Rabobank

Het inzichtelijk maken en vastleggen van licentierechten en het gebruik van licenties. Gecombineerd geven deze inzicht in de licentiepositie en de daarvan afgeleide software compliancystatus. Dit voor de leverancier Microsoft en Oracle. Daarnaast ook alle werkplek gerelateerde licenties.

Hennie de Hoog IT&SAM19.jpg
Dagvoorzitter
Hennie de Hoog
Programmamanager SAM rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Hennie is een ervaren manager met een brede achtergrond van werkzaamheden binnen de Rijksoverheid. Hij is verantwoordelijk voor IT Assetmanagement en Strategisch Leverancier management Oracle binnen het Ministerie van JenV. Als Programmamanager stond hij aan de basis van het inrichten van Software Assetmanagement binnen de Rijksoverheid.

Daarnaast is hij actief in zijn sociale omgeving en heeft een adviserende rol binnen de commissie 4 mei Dodenherdenking, de lokale veteranencommissie, als ledenraadslid bij de RABO bank en de lokale VVD afdeling

Dummy man 400x400.jpg
Ger Katuin
Manager Vendor & License Management
Air France KLM

C.V. volgt zo snel mogelijk.

Anne Pietersma.jpg
Anne Pietersma
Software Asset Manager
ABN AMRO Bank N.V.

In 2009 is Anne begonnen als bankier voor MKB-klanten van ABN AMRO. Hij bood oplossingen in financiële aangelegenheden en fungeerde als een sparringpartner voor kansen en typische ondernemerskwesties. In deze rol werd Anne zich bewust hoe de kwaliteit van asset management de continuïteit en de winstgevendheid van een bedrijf beïnvloedt, en hoe essentieel de rol van de administratieve organisatie is voor zowel de klanten in kwestie als de organisatie.

Anne maakte in 2012 een carrièreswitch en begon als Account Manager IT die de IT-run-organisatie naar de IT-veranderorganisatie van ABN ARMO vertegenwoordigde. Sinds 2015 heeft Anne de rol van business analist en proceseigenaar in het SAM-team van de service management afdeling van ABN AMRO.

Meer sprekers worden geladen